ΑΡΧΙΚΗ  |  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ   EN  |  EL
 

ΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ / ΤΟ ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΟ (H τέχνη μας)

Το σύγχρονο πρότυπο ελαιουργείο της ΜΕΛΙΤΙΝΗ Μ.Ε.Π.Ε παράγει και επεξεργάζεται μόνο εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο. Όλη η μονάδα είναι απαλλαγμένη όχι μόνο από σπορέλαια, για να αποφεύγονται τυχόν επιμολύνσεις, αλλά ακόμα και από ίχνη άλλων ελαίων που μπορούν να προκαλέσουν αλλεργικά επεισόδια. Η εξειδίκευση αυτή αποτελεί σταθερή επένδυση στην ποιότητα και σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα της εταιρείας μας.

Παράλληλα, η σχεδίαση και κατασκευή των κτιριακών μας εγκαταστάσεων και η παραγωγική διαδικασία βασίζονται στις αρχές της Καλής Βιομηχανικής Πρακτικής (GMP - GoodManufacturingPractices), ενώ η υποδομή της εταιρίας με στόχο τη διασφάλιση της ποιότητας του τελικού προϊόντος είναι του επιπέδου των πιστοποιήσεων BSI-PAS 220:2008 και FSSC 22000, η οποία περιλαμβάνει και την IFS, που ανήκουν στις πιο σύγχρονες, πρωτοποριακές και αυστηρές του κλάδου, παγκοσμίως.

 

Μερικά σημεία που αξίζει να ανφερθούν και δείχνουν την σοβαρή ενασχόλιση της ΜΕΛΙΤΙΝΗΣ Μ.Ε.Π.Ε. με το θέμα ποιότητος-ασφάλειας τροφίμων:

 • Ο χώρος εμφιάλωσης είναι τοποθετημένος στο κέντρο, του εργοστασίου, δημιουργώντας “ζώνες” ελέγχου για την ασφάλεια του τροφίμου,
 • Ο χώρος εμφιάλωσης είναι οριοθετημένος - περιορισμένος από τοιχείο και γυαλί triplex στα ανώτερα επίπεδα,
 • Το δάπεδο και το τοιχείο, του χώρου εμφιάλωσης και φίλτρανσης, είναι καλυμμένα με κεραμικό πλακάκι, όπου οι γωνίες μεταξύ των επιπέδων έχουν υγειονομική γωνία. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται το εύκολο και αποτελεσματικό πλύσιμο των επιφανειών,
 • Οι αρμοί μεταξύ των κεραμικών πλακιδίων του χώρου εμφιάλωσης-φίλτρανσης, έχουν πληρωθεί με υλικό μη απορροφητικό – ειδικό για δάπεδα βιομηχανιών τροφίμων, έτσι δημιουργείται ένα αδρανές υπόστρωμα,
 • Ολική απουσία και απαγόρευση εισόδου ξύλινων αντικειμένων στον χώρο εμφιάλωσης,
 • Δημιουργία θετικής πίεσης στο εσωτερικό του χώρου εμφιάλωσης, με εισαγωγή φιλτραρισμένου αέρα για αερισμό και αποκλεισμό εισόδου μολυντών,
 • Τα υλικά που έχουν χρησιμοποιηθεί στο εμφιαλωτήριο είναι ΙΝΟΧ και πολυμερή κατάλληλα για τρόφιμα,
 • Οι είσοδοι των κύριων και βοηθητικών υλικών συσκευασίας γίνονται από εισόδους διαφορετικές της εξόδου του ετοίμου προϊόντος για αποφυγή “crosscontamination” - επιμόλυνσης του ετοίμου προϊόντος,
 • Όλη η μονάδα είναι δικτυωμένη με κανάλια ημικυκλικής διαμόρφωσης, για εκβολή των υδάτων έκπλυσης, χωρίς την δημιουργία “κρυφών” γωνιών. Σε τακτά διαστήματα είναι εγκατεστημένα ειδικά πλέγματα συγκράτισης στερεών - λοιπών,
 • Όλα τα ανοιγόμενα παράθυρα εξαερισμού είναι εφοδιασμένα με μεταλλικό πλέγμα – αποκλεισμού των εντόμων,
 • Στους χώρους αποθήκευσης οι εξωτερικές πόρτες είναι εφοδιασμένες με ειδικές περσίδες απομάκρυνσης εντόμων όσο και οι ενδιάμεσες πόρτες, μεταξύ χώρου αποθήκευσης και εμφιάλωσης. Δημιουργώντας δύο ζώνες αποκλεισμού των εντόμων - ρυπαντών,
 • Όλα οι διάφανοι υαλοπίνακες του εργοστασίου είναι άθραυστοι, triplex – GlassPolicy,
 • Όλοι οι λοιποί χώροι – αποθηκευτικοί, δεξαμενικοί και μηχανουργείο έχουν εποξειδικό δάπεδο με υγειονομικές γωνίες - διαμόρφωση “ράδιο” για εύκολο καθάρισμα,
 • Όλα τα μηχανήματα, συστήματα αποθήκευσης, βοηθητικά τραπέζια και πάγκοι έχουν αρκετό ύψος από το δάπεδο για έλεγχο και επίτευξη σχολαστικού καθαρίσματος,
 • Τα χρώματα που χρησιμοποιήθηκαν στην επικάλυξη των τοίχων του λοιπού εργοστασίου, είναι όλα οικολογικά ειδικά για εγκαταστάσεις τροφίμων,
 • Ο δεξαμενικός χώρος είναι περιορισμένος με τοιχείο ύψους 40εκ περίπου, για αποφυγή ατυχημάτων διαρροής,
 • Όλες οι δεξαμενές είναι ΙΝΟΧ κατασκευής,
 • Ο δεξαμενικός χώρος είναι στεγασμένος, με βαριά κατασκευή μεγάλης θερμικής αδράνειας (φυσικά όχι πάνελ), κάτι που δημιουργεί προστασία από τις μεγάλες θερμοκρασίες και προστατεύει επομένως το ελαιόλαδο, από την οξείδωση κατά την αποθήκευση,
 • Όλα τα παράθυρα του δεξαμενικού χώρου είναι εφοδιασμένα με αντηλιακές περσίδες για έλεγχο της θερμοκρασίας,
 • Ο έλεγχος και η διακύμανση της θερμοκρασίας, σαν ποιοτικό χαρακτηριστικό επαληθεύεται από σύστημα καταγραφικού θερμοκρασίας για κάθε δεξαμενή αποθήκευσης ελαιολάδου,
 • Οι χρησιμοποιούμενες σωληνώσεις διέλευσης του ελαιολάδου είναι ή ΙΝΟΧ ή πλαστικές με πιστοποίηση για έλαια, με απουσία πλαστικοποιητών,
 • Οριοθέτηση και Σήμανση ετοίμου προϊόντος, δεξαμενικού χώρου, υλικών συσκευασίας, δεσμευμένων, διέλευσης εργαζομένων κ.α.,
 • Ειδικούς ελεγχόμενους χώρους για βοηθητικά και υλικά καθαριότητος,
 • Δημιουργία ειδικού χώρου κράτησης και φύλαξης, δειγμάτων εμφιαλωμένων ή παραλαβών.

© MELITINI LTD | All rights reserved